Ontstaan van SZN

Van Lichtstadshow naar SZN

Tijdens de laatste decennia van de vorige eeuw was de Lichtstadshow in Eindhoven een van de grote kleindiertentoonstellingen van ons land. De Stichting Lichtstadshow werd gevormd door drie Eindhovense verenigingen namelijk Sierduivenclub Het Zuiden, pluimveeclub EPC en pelsdierenvereniging OKE. De tentoonstellingen werden jaarlijks gehouden in het Philips Ontspannings Centrum (POC) en waren bijzonder succesvol. Tot ver in de jaren ’80 werd bijna altijd winst gemaakt en kon er na de shows een bedrag aan de organiserende verenigingen worden overgemaakt om de financiële basis voor de tentoonstelling veilig te stellen. Philips en DAF, met de persoonlijke inzet van de directe directeuren Philips en Van Doorne, zorgden voor geldelijke sponsoring en Philips leverde bovendien gratis huishoudelijke apparatuur voor het prijzenpakket. Zo werd de televisie die onder de inzenders verloot kon worden een begrip en een grote stimulans om op deze show in te zenden. Eind jaren ’80 kwamen er echter veranderingen. In 1990 zou de Lichtstadshow onderdeel vormen van een vrijetijdsbeurs rond de dierenliefhebberij. Helaas ging die op het laatste moment niet door waardoor de Lichtstadshow in financieel zwaar weer terecht kwam en niet door kon gaan. Ook sponsor Philips trok zich wat terug en stelde het POC niet langer beschikbaar en door al deze omstandigheden liep de samenwerking met de twee andere organisatoren van de Lichtstadshow op zijn einde.

De oprichting van een specifieke sierduivenshow

Het Zuiden wilde echter doorgaan met een tweejaarlijkse specifieke sierduivenshow en werd daardoor gedwongen naar een andere locatie uit te zien. Dit leverde de nodige vertraging op waardoor de start van een eerste sierduivenshow op zich liet wachten. Verschillende sporthallen werden bezocht. Zo werd onder andere gekeken naar een hal in Someren. Helaas kwam dit niet rond maar men vond een prachtig alternatief in Best. De tentoonstelling werd bij de toenmalige Federatie Kleindierenteelt (FK) aangevraagd en de toestemming werd verkregen. De Bestse kleindierenvereniging EBKV meende echter dat een sierduivenshow in Best nadelige gevolgen voor hun eigen show zou hebben en diende bezwaar in bij het FK. Een show in 1992 was daarom niet haalbaar. Uiteindelijk mondde dit bezwaar in 1994 uit in een gang naar de rechter waar het FK in het ongelijk werd gesteld. Daarmee was ook de tentoonstelling in 1994 in Best van de baan en moest men op zoek naar een volgende locatie.

De eerste SZN

Ondertussen waren er contacten gelegd met de overige Brabantse sierduivenverenigingen: ETSV uit Tilburg, EBSV (het latere WBSV) uit Breda en Bois le Duc uit Den Bosch. In juli 1992 was door deze verenigingen besloten om gezamenlijk vanaf 1994 een tweejaarlijkse sierduivenshow te gaan organiseren in het eerste novemberweekend van de even jaren onder de naam Sierduivenshow Zuid-Nederland (SZN).Hiervoor werd door deze verenigingen een aparte vereniging opgericht die de show namens de deelnemende verenigingen zou gaan organiseren. Uit alle verenigingen werd iemand in het bestuur gekozen. Voorzitter werd Cees Schoonenberg, Thom Laming werd secretaris en Rinus Peijs van EBSV werd penningmeester.

De locatie vond men in sporthal De Haspel in Goirle. Hier werden enkele bijzonder succesvolle tentoonstellingen gehouden. Toen echter de uitbater van De Haspel in 2000 besloot om het beheer van de Hal in andere handen te laten overgaan, veranderde de bestemming van de sporthal en was er geen plaats meer voor tentoonstellingen van sierduiven.

Nieuwe showlocaties

Er moest dus uitgeweken worden naar een andere locatie. De zoektocht voerde ook dit keer langs diverse hallen en ontmoetingsruimtes en bracht de SZN vanaf 2002 naar De Wetering in Loon op Zand. Dit multi-functionele gebouw van de gemeente was een ideale plaats voor het aangaan van een langdurige verbintenis. Ook hier kenden we enkele prachtige shows met als hoogtepunt in 2012 de internationale shows van de kortsnavelige tuimelaarsclub (IKC) en van de internationale meeuwenclub waar niet alleen inzenders vanuit geheel Oost- en West-Europa naar toe waren gekomen maar ook uit Israël en de Verenigde Staten van Amerika.

Helaas wijzigde de gemeente Loon op Zand in 2015 haar beleid met betrekking tot het beheer van de maatschappelijke voorzieningen voor de gemeenschap en stootte De Wetering af waardoor het in particuliere handen kwam. Daarmee veranderde de bestemming. Dierenshows waren er niet meer welkom en er moest weer een rondgang langs de Brabantse sporthallen, evenementenhallen en gemeenschapsruimtes plaatsvinden. Gezocht moest worden naar een ruimte die plaats zou kunnen bieden aan een showopstelling voor 1500 sierduiven met daarbij ruimte voor ondersteunende activiteiten, een kwalitatief goede en niet te dure horeca, enz. Het was geen gemakkelijke opgave en uiteindelijk kwamen we uit bij Manege De Kraan in Berkel-Enschot. Er werden daar vaker evenementen gehouden buiten de normale paardenwedstrijden om, dus de kennis en bereidheid om aan onze vragen te voldoen was er. We hebben in 2016 ben 2018 twee mooie tentoonstellingen in Berkel-Enschot kunnen organiseren maar ook hier kon uiteindelijk niet aan onze noodzakelijke wensen worden voldaan en moesten we weer naar een andere plaats uitwijken.

Van tweejaarlijks naar jaarlijks

Die nieuwe plek vonden we in Manege De Paardenvriend in Waalwijk. Ondertussen had het bestuur van WBSV besloten geen West-Brabantshow in de oneven jaren meer te gaan organiseren in Sint-Willebrord. Dit was dus het moment om over te gaan tot een jaarlijkse tentoonstelling. In het weekend van de West-Brabantshow was nu een gat ontstaan in het tentoonstellingsrooster en door daar in te springen zou het de herkenbaarheid van de SZN show ten goede komen omdat de inzenders dan immers elk jaar bij ons terecht konden. We zouden hiermee een jaarlijkse vaste waarde op de kalender worden.

2019 was het eerste jaar dat we in Waalwijk een tentoonstelling hebben gehouden en vol goede moed keken we uit naar het jaar 2020 voor de volgende show. Ondertussen hadden we besloten om met het oog op de spreiding van de sierduivenshows onze show niet meer in het eerste weekend van november maar voortaan in het derde weekend van januari te gaan houden. Deze eerste show met de nieuwe datum zou plaats vinden in januari 2021.

En toen kwam Corona. Het leek er lang op dat onze tentoonstelling door zou kunnen gaan, maar de aangescherpte verordeningen in december 2020 gooiden roet in het eten.

De hoop is nu gevestigd op januari 2022.

Thom Laming