Bestuur

De organisatie van Sierduivenshow Zuid-Nederland (SZN) wordt gevormd door leden van de drie sierduivenverenigingen uit Noord-Brabant, te weten:

  • Sierduivenclub “Het Zuiden” te Eindhoven
  • Sierduivenclub “Bois le Duc” te ’s Hertogenbosch
  • West-Brabantse Sierduivenvereniging “WBSV” te Breda.

Het bestuur van SZN is gevormd uit de volgende vijf leden van deze verenigingen:

Voorzitter Dhr. D.M. (Dennis) Meesters
  Aalmoezenier Verheggenstraat 16
  6221 TG Maastricht
  Tel: 06-30414170 (na 18.00 uur)
  Email: szn@sierduif.nl
Secretaris/Penningmeester: Dhr. J.W.A. (Johan) Burg
  Sluisstraat 127
  5462 CA Veghel
  Tel: 06-27276720 (na 18.00 uur)
  Email: Johan_burg@hotmail.com
2e Voorzitter Dhr. D. (Daan) Admiraal
2e Secretaris/ penningmeester Dhr. H. (Hans) Weijtmans
PR & Sponsoring Dhr. G.M. (Ger) Brouwer

Tijdens het 25-jarig jubileum in 2019 zijn onderstaande personen tot ereleden en erevoorzitter benoemd van de SZN. Gezien hun jarenlange ervaring binnen de organisatie staan zij het huidige bestuur indien nodig bij met advies.

  • Th.A.M. (Thom) Laming, erevoorzitter
  • J. (Jan) Marcelis, erelid
  • H. (Henk) Kluskens, erelid