Inschrijfformulier verkoopbeurs S.Z.N.INSCHRIJFBLAD VERKOOPBEURS SZN
Naam *
Adres *
Postcode en plaats *
Telefoon *
Email
OPGAVE DUIVEN VOOR VERKOOPBEURS
Ras Doffer Duivin Prijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 10 oktober.
De inzending via dit inschrijfblad wordt alleen in behandeling genomen met gelijktijdige betaling op IBAN. NL07 RBRB 0929 2356 57 t.n.v. Ver. Sierduivenshow Zuid Nederland dit om digitale fraude te voorkomen.